Tác hại không ngờ của việc lưu giữ tài liệu cũ

Kiến thức chung

Bảo vệ tài liệu cơ quan trước những rủi ro không ngờ tới dường như chưa được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chú trọng.

Bên cạnh nhiều đơn vị đã có những biện pháp phòng tránh vẫn còn nhiều cơ quan chủ quan nên thường rơi vào tình cảnh “mất bò mới lo làm chuồng”.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - VND