Sản phẩm đã cho vào giỏ hàng

More Views

Máy đếm tiền và phát hiện tiền giả Nhật Bản HITACHI ST-150N

Chuyên cung cấp Vật tư kho quỹ ngân hàng, Thiết Bị Vật Tư Ngân Hàng Và An Toàn Kho Quỹ, Máy đếm tiền Hitachi Nhật (Made Korea)  0918 976 522.

Máy đếm tiền và phát hiện tiền giả Nhật Bản HITACHI ST-150

Chuyên cung cấp Vật tư kho quỹ ngân hàng, Thiết Bị Vật Tư Ngân Hàng Và An Toàn Kho Quỹ, Máy đếm tiền Hitachi Nhật (Made Korea)  0918 976 522.

Specifications

- Currency: Up to 10 Currencies

- Operating Speed:   Counting Only Max 1500 notes/min, Value Counting Max 1500 notes/min, Serial Number Reading Max 800 notes/min

- Pocket Capacity: Hopper Over 500 notes, Reject Pocket 100 / 70 notes, Stacker 300 / 200 notes

- Display: 4.3” Colors TFT-LCD

- Dimension: 300(W) x 321(D) x 310(H) mm

- Weight: 13.9 kg

- Power Supply: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz

- Countable Note Size:       Length 60 x 90 mm, Width 100 x 180 mm

- Counterfeit Detection: CIS, IR, MG, UV

- Communication: LAN, USB, RS232C

- Accessories: External Display, Thermal Printer, OSD(ON Screen Display)

仕様:

 

- 通貨:最大20通貨

- 動作速度:最大1200ノート/分、最大カウント数1200ノート/分、シリアル番号読み取り最大1000ノート/分

- ポケット容量:500個以上のホッパー、Reject Pocket 100 notes、Stacker 250 notes

- ディスプレイ:4.3 "カラーTFT-LCD

- 寸法:300(W)×321(D)×310(H)mm

- 重量:13.9キロ

- 電源:100〜240V AC、50 / 60Hz

- 数えられるノートサイズ:長さ60 x 90 mm、幅100 x 180 mm

- 偽造品の検出:CIS、IR、MG、UV、TDS(厚さ検出センサー)

- 通信:LAN、USB、RS232C

- 付属品:外部ディスプレイ、サーマルプリンタ、OSD(オンスクリーンディスプレイ)

 

명세서:

 

- 통화 : 최대 20 통화

- 작동 속도 : 최대 1200 노트 / 분, 최대 카운팅 1200 노트 / 분, 시리얼 번호 읽기 최대 1000 노트 / 분

- 포켓 용량 : 호퍼 500 노트 이상, 리 젝트 포켓 100 노트, 스태커 250 노트

- 디스플레이 : 4.3 "컬러 TFT-LCD

- 크기 : 300 (W) x 321 (D) x 310 (H) mm

- 무게 : 13.9 kg

- 전원 공급 장치 : 100 ~ 240V AC, 50 / 60Hz

- 가치가있는 노트 크기 : 길이 60 x 90 mm, 너비 100 x 180 mm

- 위조품 탐지 : CIS, IR, MG, UV, TDS (두께 감지 센서)

- 통신 : LAN, USB, RS232C

- 부속품 : 외부 디스플레이, 열전 사 프린터, OSD (ON 스크린 디스플레이)

Best Regards,
---------------
Công Ty TNHH BNP

Hotline/ Zalo/ Viber:  0918 976 522

Skype: anhana78

Facebook: congtymayvanphongBNP 

Email:  chamsoc@mayhuygiay.vn

Website:  www.mayhuygiay.vn

Sản phẩm liên quan

Logo Thương hiệu

 

Hotline

0918 976 522
 

Giờ làm việc

T2 - T7: 8h00 - 17h00
 

Miễn phí vận chuyển (TPHCM)

Tất cả các sản phẩm tại BNP
 

Bảo Hành Tận Nơi

Thời hạn 12 tháng từ ngày mua.
> // DO NOT CHANGE THE CODE BELOW. goog_report_conversion = function(url) { goog_snippet_vars(); window.google_conversion_format = "3"; var opt = new Object(); opt.onload_callback = function() { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } } var conv_handler = window['google_trackConversion']; if (typeof(conv_handler) == 'function') { conv_handler(opt); } } /* ]]> */