Sản phẩm đã cho vào giỏ hàng

More Views

Máy đếm tiền và phát hiện tiền giả Nhật Bản HITACHI STD-5

Chuyên cung cấp Vật tư kho quỹ ngân hàng, Thiết Bị Vật Tư Ngân Hàng Và An Toàn Kho Quỹ, Máy đếm tiền Hitachi Nhật (Made Korea)  0918 976 522.

Máy đếm tiền và phát hiện tiền giả Nhật Bản HITACHI STD-5

 Chuyên cung cấp Vật tư kho quỹ ngân hàng, Thiết Bị Vật Tư Ngân Hàng Và An Toàn Kho Quỹ, Máy đếm tiền Hitachi Nhật (Made Korea)  0918 976 522.

Đặc điểm nổi bật:

 

 - Roller friction type

 - Sophisticated counterfeit note detection by UV, FL, MG

 - Data interfacing function by PC

 - IR Double Detection

 - Self-diagnose function of all sensors and motors

 - Add, Batch, Preset function

 - Upgrade function by PC

 - Option for external display

 - Low level noise

 - Easy trouble-shoot by user from keyboard

 - LED display

 - Double, chain, skew error detection

 - 2D or 3D size detection

 

Thông số kỹ thuật:

 

Magnetic (MG) Detection: Optional

Counting Speed: 1,000 ~ 1,800 notes/min

Display: FND LED

Input Capacity: 300(500)notes

Output Tray Capacity: 300 notes

Dimensions of Banknotes, mm: (M)50X100 / (M)90X180

Digit Display Capacity: 4 digits

Batch Packaging Capacity: Max. 999

Connectivity: Serial (RS-232)

Power Consumption: 100~240V Ac, 50/60Hz

Dimension, mm: 270(W)X260(D)X255(H)

Net Weight: 6kg

Warranty: 1 Year

Option: External Display

仕様:

 

- 磁気(MG)検出:オプション

- カウント速度:1,000〜1,800音/分

- ディスプレイ:FND LED

- 入力容量:300(500)ノート

- 排紙トレイ容量:300

- 紙幣の寸法、mm:(M)50X100 /(M)90X180

- 桁表示容量:4桁

- バッチ包装容量:Max。 999

- 接続性:シリアル(RS-232)

- 消費電力:100〜240V AC、50 / 60Hz

- 寸法、mm:270(W)X260(D)X255(H)

- 正味重量:6kg

- 保証期間:1年間

- オプション:外部ディスプレイ

 

명세서:

 

- 자기 (MG) 감지 : 선택 사항

- 카운팅 속도 : 1,000 ~ 1,800 음 / 분

- 디스플레이 : FND LED

- 입력 용량 : 300 (500) 음

- 배출 트레이 용량 : 300 노트

- 지폐의 크기, mm : (M) 50X100 / (M) 90X180

- 자릿수 디스플레이 용량 : 4 자리

- 일괄 포장 용량 : Max. 999

- 연결성 : 직렬 (RS-232)

- 소비 전력 : 100 ~ 240V Ac, 50 / 60Hz

- 치수, mm : 270 (W) X260 (D) X255 (H)

- 순중량 : 6kg

- 보증 기간 : 1 년

- 옵션 : 외부 디스플레이

 

 

 

Best Regards,
---------------
Công Ty TNHH BNP

Hotline/ Zalo/ Viber:  0918 976 522

Skype: anhana78

Facebook: congtymayvanphongBNP 

Email:  chamsoc@mayhuygiay.vn

Website:  www.mayhuygiay.vn

Sản phẩm liên quan

Logo Thương hiệu

 

Hotline

0918 976 522
 

Giờ làm việc

T2 - T7: 8h00 - 17h00
 

Miễn phí vận chuyển (TPHCM)

Tất cả các sản phẩm tại BNP
 

Bảo Hành Tận Nơi

Thời hạn 12 tháng từ ngày mua.
> // DO NOT CHANGE THE CODE BELOW. goog_report_conversion = function(url) { goog_snippet_vars(); window.google_conversion_format = "3"; var opt = new Object(); opt.onload_callback = function() { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } } var conv_handler = window['google_trackConversion']; if (typeof(conv_handler) == 'function') { conv_handler(opt); } } /* ]]> */